Back
Logo
No search results
category
Price
By low priceBy high price
undefined 0undefined 1000000
layouts
Terms of use

Təklif müqaviləsi

Bu sənəd BILPI MMC-nin aşağıda göstərilən şərtlər üzrə agentlik müqaviləsi bağlamağa dair rəsmi təklifini əks etdirir.

1. Terminlər və təriflər

1.1 Bu sənəddə və Tərəflərin yaranan və ya əlaqəli əlaqələrində aşağıdakı terminlər və təriflər tətbiq olunur:

1.1.1. Açıq Təklif / Təklif - Saytda yerləşdirilən və İnternetdə mövcud olan bütün əlavələr, dəyişikliklər və əlavələr olan bu sənədin mətni: https:/mupza.az/term-of-use

1.1.2. Saziş (Agentlik Sazişi) - Agent və Satıcı arasında bu Təklif şərtləri ilə bağlanmış bir agentlik müqaviləsi və bununla əlaqəli bütün İcbari Sənədlər.

1.1.3. Xidmətlər - bu Təklifə uyğun olaraq bağlanmış Müqavilə üzrə agentlik xidmətləri.

1.1.4. Agent - MMC "BILPI"

1.1.5. Satıcı - Saytda qeydiyyat prosedurunu Satıcı statusunda başa vurmuş, Alıcıları axtarmaq, Əməliyyatlar bağlamaq üçün Saytın və / və ya onun əsasında göstərilən Xidmətin funksiyalarından istifadə etmək, istifadə etmək və ya istifadə etmək niyyətində olan bir istifadəçi. onlarla və ödəmə baxımından bu cür Əməliyyatlar altında icrası qəbul edin. Satıcı fiziki şəxsdirsə, Satıcı Müqaviləyə əsasən alınan bütün məbləğlər üçün müstəqil olaraq vergi agenti kimi çıxış edir. Və tənzimləyici orqanlara müstəqil olaraq hesabat vermək məcburiyyətindədir.

1.1.6. Əməliyyat - Alıcı ilə satıcı adından və ya öz adından onunla əlaqəli olan bütün məcburi sənədlərlə birlikdə Alıcı ilə bağlanan Malların alınması üçün bir müqavilə. Əməliyyat alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması üçün Açıq Təklif tərəfindən müəyyən edilmiş şərtlərdə və qaydada bağlanır və icra olunur.

1.1.7. Alıcı - Məhsulları seçmək və almaq üçün Saytın və / və ya onun əsasında göstərilən Xidmətin funksiyalarını istifadə etmək niyyətində olan, istifadə edən və ya istifadə edən bir istifadəçi.

1.1.8. Mallar - buketlər, çiçəklər, hədiyyələr, kartpostallar, yumşaq oyuncaqlar, suvenirlər və digər mallar, habelə satıcı tərəfindən Alıcıya təklif olunan əlaqədar xidmətlər daxil olmaqla Saytda satın alınmaq üçün təklif olunan mallar.

1.1.9. Alıcının sifarişi - Satıcı tərəfindən təklif olunanlardan malların seçilməsi və Saytın və / və ya Mobil tətbiqetmənin müvafiq səhifəsindəki formanın doldurulması yolu ilə Alıcı tərəfindən verilmiş Əməliyyat şərtləri, Malların alınması üçün sifariş.

1.1.10. Təklifin qəbulu - Satıcı ilə Agent arasında Müqavilə yaradaraq Təklifin 9-cu Bölməsində göstərilən hərəkətləri həyata keçirən satıcı tərəfindən Təklifin tam və qeyd-şərtsiz qəbulu.

1.1.11. Veb sayt İnternetdə şəbəkə ünvanında mövcud olan avtomatlaşdırılmış bir məlumat sistemidir: https://mupza.az/

1.1.12. Xidmət - Saytın və Mobil Tətbiqin, habelə Platformadan istifadə edərək istifadəçilərə giriş təmin olunduğu Məzmunun bir dəsti.

1.1.13. Platforma - Veb saytına və Mobil Tətbiqə inteqrasiya olunmuş Agentin proqram təminatı və təchizatı, Satıcılara malların satış məqsədi ilə yerləşdirilməsi, habelə mal sifarişləri barədə məlumat alma imkanı verən mallar və alınan Sifarişlər barədə məlumatların birləşdiricisidir.

1.1.14. Fərdi Hesab - Saytda və ya Mobil Tətbiqdə qeydiyyatdan keçdikdən və / və ya icazə verildikdən sonra Satıcının giriş əldə etdiyi Saytın və Mobil Tətbiqin şəxsi bölməsi. Fərdi hesab satıcı məlumatlarının saxlanması, mallar barədə məlumatların sayta yerləşdirilməsi, alıcının sifarişlərinin qəbulu, əməliyyatlar barədə statistik məlumatlara baxılması, agent sifarişinin gedişatı və bildiriş qaydasında bildirişlərin qəbulu üçün nəzərdə tutulub.

1.1.15. Mübahisə - Alıcının təzminat tələbi, bir tərəfdən Satıcı ilə digər tərəfdən Alı, ortaya çıxan vəziyyətə baxışlarını mübahisələndirir, iddiaya bir həll tapmağa çalışır.

1.1.16. Mobil tətbiq - Apple App Store və Google Play Marketdə mövcud olan proqramların birləşməsindən olan mobil tətbiqetmələr - Android və ya iOS ilə işləyən, mobil telefona və / və ya tablet kompüterə və / və ya digər cihaza quraşdırılmış bir proqramdır.

1.1.17. Məhsul kartı - məhsulun təsvirləri, xüsusiyyətləri, qiymətləri və satış şərtlərini izah edən mətn, habelə məhsulun Satıcısı haqqında məlumat daxil olmaqla Platformadakı bir məhsul haqqında məlumat toplusu.

1.1.18. Bildiriş - Agent tərəfindən Fərdi Hesabdakı Satıcıya göndərilən bir e-poçt, habelə elektron poçtla. Bildiriş Satıcı tərəfindən göndərildiyi tarixdə alındığı hesab edilir, Satıcı isə Şəxsi Hesabı və e-poçtu mütəmadi olaraq yoxlamağa borcludur. Satıcının Bildirişlərlə gec tanış olması səbəbindən Agent mənfi nəticələrə görə məsuliyyət daşımır.

11.1.19. Elektron poçt - Platformada qeydiyyatdan keçərkən Satıcı tərəfindən göstərilən e-poçt ünvanı.

1.2. Bu Təklifdə terminlər və təriflər istifadə oluna bilər, müəyyənləşdirilmir

bənd 1.1-də göstərilmişdir. Təkliflər. Bu halda, belə bir terminin şərhi bu Təklifin mətninə uyğun olaraq aparılır. Təklifin mətnində terminin və ya tərifin birmənalı bir təfsiri olmadığı təqdirdə, onun tərifinə əsasən rəhbər tutulmalıdır: ilk növbədə - Tərəflər arasında Razılaşmanı təşkil edən sənədlər, ikincisi - Qanunvericiliyin qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikası və daha sonra - işgüzar gömrük tərəfindən.

2. Müqavilənin mövzusu

2.1. Satıcı Agentə təlimat verir və Agent satıcıya öz adından, lakin satıcının hesabına və ya onun adından ödənişli bir sıra xidmətlər (bundan sonra agentlik xidmətləri, xidmətlər) deyilməsini öhdəsinə götürür. və Satıcının hesabına:

2.1.1. Satıcı tərəfindən Saytdan və Mobil Tətbiqdən istifadə edərək mallar haqqında məlumatların yerləşdirilməsi və / və ya yayılması üçün texniki imkan, o cümlədən müvafiq məlumat obyektləri yaratmaq və Saytın və ya Mobil Tətbiqin ayrı bir hissəsini (Mağaza profili) saxlayaraq təmin etmək;

2.1.2. Xidmətdən istifadə edən Alıcılarla alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması üçün Açıq Təklif tərəfindən müəyyən edilmiş şərtlərdə və qaydada Əməliyyatlar bağlamaq.

2.1.3. Alıcılardan əməliyyatlar üçün ödənişi qəbul edin.

2.1.4. Satıcının Əməliyyatlarla müəyyən edilmiş Alıcılara vəsaitin qaytarılması ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirmək.

2.1.5. Məcburi Sənədlərdə nəzərdə tutulmuş digər tədbirlər.

2.2.Tərəflər bağladıqları əməliyyatın Alıcı hüquqi şəxs olduqda və Alıcının Sərəncamında Malların nağdsız qaydada ödənilməsini nəzərdə tutduğu halda Alıcı ilə Əməliyyatın Agent tərəfindən öz adından bağlandığı hesab olunur. Bütün digər hallarda, Alıcı ilə əməliyyatlar Satıcı adından Agent tərəfindən bağlanmış sayılır.

2.3.Satıcı, Agentə Saziş çərçivəsində sifarişin icrası üçün bütün lazımi tədbirləri görməyə icazə verir.

2.4. Mallar birbaşa satıcıdan alıcıya ötürülür, mallar alıcıya satılana qədər (mallar alıcıya ötürülmə öhdəliyi yerinə yetirildiyi anda, mallar alıcıya satılır) malın mülkiyyəti Satıcının mülkiyyətində qalır. Müştərinin köçürmə zamanı Maldan imtina etdiyi hallarda).

3. Sazişin ümumi şərtləri

3.1.Müqavilənin bağlanması üçün bir şərt, Satıcı tərəfindən aşağıdakı sənədlər ("Məcburi Sənədlər") ilə müəyyənləşdirilmiş Saziş çərçivəsində Tərəflərin münasibətlərinə tətbiq olunan tələb və müddəaları qeyd-şərtsiz qəbul etmək və yerinə yetirməkdir:

3.1.1. Saytda qeydiyyatdan keçmək və Xidmətdən istifadə üçün ümumi şərtlər daxil olmaqla https://mupza.az/term-of-use internet səhifəsində yerləşdirilmiş və / və ya İnternetdə istifadəçi müqaviləsi;

3.1.2. İnternetdə https://mupza.az/privacy-policy ünvanında yerləşdirilmiş və / və ya mövcud olan və Satıcının və Alıcının fərdi məlumatlarının təmin edilməsi və istifadəsi qaydalarını özündə əks etdirən gizlilik siyasəti.

3.1.3. Bir alqı-satqı müqaviləsi bağlamaq üçün açıq təklif - Agentin İnternetdə yerləşdirilmiş və / və ya https://mupza.az/term-of-use saytında Əməliyyatların bağlanması və icrasının məcburi şərtlərini ehtiva edən bir Əməliyyat bağlamaq təklifi. Xidmətdən istifadə həyata keçirilir ...

3.2.3-cü bənddə göstərilmişdir. Tərəflər üçün məcburi olan təklif sənədləri, bu təklifə uyğun olaraq bağlanmış Sazişin ayrılmaz hissəsini təşkil edir.

3.3.Məhsula Saytın (Şəxsi Hesab) müvafiq səhifəsində sadalanan zəruri məlumat və materiallar, o cümlədən Satıcı tərəfindən təqdim olunan bölmələrin tam doldurulması təmin edildiyi təqdirdə, Satıcının əmri müvafiq qaydada icra edilmiş sayılır. satıcının mallarını və xidmətlərini təsvir etmək üçün (müvafiq məlumat obyektlərinin yaradılması), bunlardan ibarətdir: adı, tərkibi, fotoşəkili, dəyəri, malın ölçüləri, Alıcının Sifarişinin müddəti (Malların çatdırılması).

3.4 Satıcının Malları haqqında məlumatların tam və etibarlı təmin edilməsi, Müqavilə çərçivəsində agentlik xidmətləri göstərilməsi üçün bir şərtdir. Məlumatların təqdim edilməsi (təqdim olunan hissələrin doldurulması) satıcı tərəfindən natamam, qeyri-dəqiq və ya bu Təklifin qaydaları və tələblərini pozaraq həyata keçirildiyi təqdirdə, Agent Xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirməmək və ya dayandırmaq hüququna malikdir. müqaviləyə əsasən.

3.5.Bu təklif satıcıdan agentə hərtərəfli təlimatları ehtiva edir. Agent, bu Təkliflə müəyyən edilmiş qaydada tərtib olunmuş sifarişə əlavə olaraq, Agentə verilmiş Satıcının tapşırıqlarını və onların icrası üçün tövsiyələrini icra etmək üçün qəbul etmək hüququna malikdir, lakin borclu deyil.

4. Təklifin qəbulu və Sazişin bağlanması

4.1.Bu Təklifin Satıcı tərəfindən qəbul edilməsi, Satıcı ilə Agent arasında bu Təklifin şərtləri ilə Razılaşma yaradır (Rusiya Federasiyası Mülki Məcəlləsinin 433, 438-ci maddələri).

4.2.Təklifin qəbulu Satıcı tərəfindən aşağıdakı hərəkətlərin məcmusu olaraq həyata keçirilməsidir:

4.2.1. Veb saytında və ya Mobil Tətbiqdə "Satıcı" statusunda qeydiyyatdan keçmək və bu qeydiyyat müddətində satıcı haqqında ödəniş təfərrüatları daxil olmaqla tam məlumat vermək;

4.2.2. Satıcının Mallarını və əlaqədar xidmətlərini təsvir etmək üçün verilən bölmələrin doldurulması (müvafiq x-n yaradılması

malların məhsulların), bunlar: adı, tərkibi, fotoşəkili, dəyəri, malın ölçüləri, Alıcının Sifarişinin icra müddəti (Malın çatdırılması).

4.3.Müqavilə Agent təklifi qəbul etdiyi andan etibarən müqavilə bağlanmış sayılır.

4.4. Agent səbəbləri izah etmədən qeydiyyatdan imtina etmək hüququna malikdir. Agent qeydiyyatdan keçməyin mümkünsüzlüyü barədə Satıcıyı xəbərdar etmişsə, Müqavilə bağlanmamış hesab olunur və potensial Satıcı Satıcı olmayacaq və Müqaviləyə əsasən tam və ya qismən icrası yerinə yetirmək və / və ya tələb etmək hüququ yoxdur. Müqavilə bağlanmış kimi tanınır.

5. Fərdi hesab

5.1. Satıcı, bu şəxslər satıcı adından çıxış etmədikləri təqdirdə, Satıcının Şəxsi Hesabından parolu üçüncü şəxslərə açıqlamamağı və şifrənin məxfiliyini təmin etmək üçün bütün lazımi tədbirləri görməyi öhdəsinə götürür.

5.2. Satıcının şifrəsinin təhlükəsizliyi və ya üçüncü şəxslər tərəfindən icazəsiz istifadəsi ehtimalı ilə bağlı hər hansı bir şübhəsi varsa, satıcı dərhal Agentə məlumat verməli və sonra şəxsi hesabdakı parolu dəyişdirməlidir.

5.3. Agentin Satıcının Şəxsi Hesabının üçüncü bir şəxs və ya zərərli bir proqram tərəfindən istifadəsi ilə bağlı hər hansı bir şübhəsi varsa, Agentin Satıcının parolunu Fərdi Hesaba birtərəfli qaydada dəyişdirmək hüququ vardır.

6. Məhsul kartı

6.1. Fərdi Hesab vasitəsi ilə Satıcı müstəqil olaraq yeni bir Məhsul Kartı yaradır və ya (bənzər bir Məhsul Kartı mövcuddursa) qiymət təklifini mövcud Məhsul Kartına əlavə edir.

6.2. Satıcı, məhsul kartının istehlakçıya təqdim etdiyi məlumatların tamlığı, aktuallığı və etibarlılığı baxımından qanunvericilik tələblərinə uyğunluğundan cavabdehdir. Satıcı məhsullar, çeşidlər və məhsul kartlarında yerləşdirilmiş qiymət barədə real vaxtda məlumatları saxlamağa borcludur.

6.3. Hər hansı bir Məhsul Kartında hər hansı bir uyğunsuzluq aşkar edildikdə, satıcı bu barədə uyğunsuzluğu göstərərək dərhal Agentə məlumat vermək məcburiyyətindədir.

6.4. Hər hansı bir Məhsul Kartına münasibətdə Agent aşağıdakı hüquqlara malikdir: (a) Satıcıdan dəyişiklik etməsini tələb etmək (və satıcı dərhal onları etmək məcburiyyətindədir); (b) məhsul kateqoriyasını və ya məhsul kartının tərkibini müstəqil olaraq dəyişdirmək; (c) Məhsulun Müştəri tərəfindən sifariş edilməsi üçün əlçatmaz hala gətirilərək Saytdakı Məhsul Kartını bloklamaq.

7. Malların qiyməti və satış şərtləri

7.1. Satıcı məhsulun qiymətini müstəqil olaraq müəyyənləşdirir və Fərdi Hesabda göstərir.

7.2. Agent istənilən məhsul üçün endirim (məhsul kartında endirimin məbləği göstərilməklə), habelə müştərinin ümumi alış-veriş səbətinə öz hesabına endirim etmək hüququnu öz hesabına saxlayır.

7.3. Malların qiyməti istisna olmaqla, Satıcı Agentə geri qayıtma şərtləri və şərtləri daxil olmaqla Platforma vasitəsilə malların satılması üçün bütün digər şərtləri təyin etməyi tapşırır.

8. Satıcı reytinqi

8.1. Agent, Satıcıya Saytda satış həcminə, mal dövriyyəsinə, müştəri baxışlarına, gecikmələrə, keyfiyyətsiz malların çatdırılmasına, imtinaların sayına, geri qaytarılmasına, iddialarına görə bir reytinq təyin etmək hüququna malikdir. habelə Agent tərəfindən müəyyən edilmiş digər parametrlər.

8.2. Satıcının reytinqi aşağı salındıqda, Agent malların Platformada yerləşdirilməsinə limitlər qoymaq, satıcılar tərəfindən malların yerləşdirilməsini məhdudlaşdırmaq və ya müqaviləni ləğv etmək hüququna malikdir.

9. Tərəflərin hüquqları və vəzifələri

9.1 Agent aşağıdakıları öhdəsinə götürür:

9.1.1. Satıcının göstərişlərini İcbari Sənədlər daxil olmaqla Razılaşmaya və Rusiya Federasiyası qanunvericiliyinin tələblərinə tam uyğun olaraq yerinə yetirmək.

9.1.2. Veb saytından və Mobil Tətbiqdən istifadə edərək Satıcı tərəfindən mallar haqqında məlumatların yerləşdirilməsi və / və ya yayılması üçün texniki imkanları təmin edin.

9.1.3. Dərhal Alıcının Sifarişlərini Satıcıya köçürün.

9.1.4. Satıcıya sifarişin icrası (Malların satışı) barədə hesabatlar təqdim edin.

9.1.5. Alıcılardan Əməliyyatlar üçün ödəniş olaraq aldığı vəsaiti Müqavilə ilə müəyyən edilmiş miqdarda və qaydada Satıcıya köçürün.

9.2 Agentin aşağıdakı hüquqları var:

9.2.1. Malları Alıcılara təklif edin və Satıcı tərəfindən göstəriləndən daha yüksək qiymətə Əməliyyatlar bağlayın. Yaranan əlavə fayda tamamilə Agentə köçürülür.

9.2.2. Satıcının razılığı ilə bonus proqramları həyata keçirin və Satıcı tərəfindən göstəriləndən daha aşağı qiymətə Əməliyyatlar bağlayaraq Alıcılara Satıcı hesabına endirimlər edin. Satıcının bonus proqramlarında iştirak etmək üçün razılığı Satıcının Şəxsi Hesabında aparılır.

9.2.3. Satıcıdan Agentdən vəzifələrini yerinə yetirmək üçün lazımi məlumatları və sənədləri, habelə digər köməkliyi tələb etməlidir;

9.2.4. Müqaviləyə əsasən xidmətlərin göstərilməsinə mane olan texniki, texnoloji və ya digər səbəblərə görə xidmətlərin göstərilməsini müvəqqəti olaraq dayandırın.

9.2.5. Xidmətlərin göstərilməsi üçün zəruri olan məlumat və materialların təqdim edilməsi şərtlərinin pozulması, bu cür məlumat və materialların düzgün olmaması, xidmətlər üçün ödənişin gecikməsi hallarında Xidmətlərin göstərilməsinə başlamayın və ya göstərilməsini dayandırmayın. və / və ya xərclər, digər hallar tam və ya qismən

Satıcı, Müqavilə üzrə öhdəliklərini və zəmanətlərini yerinə yetirmədikdə, habelə bu göstəricinin göstərilən müddətdə həyata keçirilməyəcəyini açıq şəkildə göstərən halların mövcudluğunda.

9.2.6. Bu Təklifin şərtlərini və onda göstərilən Məcburi sənədləri Saytda təklifin yeni versiyasını bu Təklif tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada yayımlayaraq birtərəfli qaydada dəyişdirin.

9.2.7. Satıcıdan https://passimall.az/ veb saytında, İstifadəçi Sazişində və ya Satıcının Şəxsi Hesabında yerləşdirilən şərtlərə uyğun olaraq cərimələrdən və xərclərdən tutun. Eyni zamanda, Satıcı Agentin hərəkətlərini tamamilə qanuni hesab edir və heç bir iddiası yoxdur.

9.2.8. Rusiya Federasiyasının qüvvədə olan qanunvericiliyində, habelə Məcburi Sənədlər daxil olmaqla bu Təklifdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqlardan istifadə edin.

9.3 Satıcı:

9.3.1. Satıcı tərəfindən göstərilən Malların qiymətini, Malların çatdırılma müddətini və Alıcıya çatdırılan Mallar ilə Saytdakı təsviri və tərkibi arasındakı uyğunsuzluğu pozmamaq üçün Agent tərəfindən bağlanmış Əməliyyatları düzgün şəkildə yerinə yetirin.

9.3.2. Sifariş verərkən, habelə Agentin tələbinin alındığı tarixdən etibarən 2 (İki) iş günü müddətində Agentə Mallar haqqında tam və etibarlı məlumat verin.

9.3.3. Sifariş verərkən Agentə verilən məlumatları, o cümlədən yaradılmış məlumat obyektlərini, Qəbul etməzdən əvvəl yoxlayın;

9.3.4. Agentin xahişi ilə 3 (Üç) iş günü müddətində onun müvafiq qanuni tələblərə uyğunluğunu təsdiqləyən sənədləri (müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surətlər) təqdim edin.

9.3.5. Xidmətdən istifadə etməklə Satıcı tərəfindən digər İnternet mənbələrində göstərilən qiymətləri aşmayan qiymətlərlə satışa təqdim olunan mallar təklif edin.

9.3.6. Məhsul çeşidinin uyğunluğuna nəzarət edin, Satıcı tərəfindən hər hansı bir səbəbdən Alıcıya çatdırıla bilməyən məhsul haqqında Veb saytında və Mobil Tətbiqdə məlumatların yerləşdirilməsini və / və ya yayılmasını dayandırın.

9.3.7. Rusiya Federasiyasının fərdi məlumatlar sahəsində qanunvericiliyinə uyğun olaraq Alıcı haqqında şəxsi məlumatların məxfiliyini təmin edin.

9.3.8. Mallarla əlaqəli iddiaları və onların çatdırılmasını yalnız Alıcının başlatdığı Sifariş Mübahisəsində həll edin. Alıcı ilə Satıcı arasındakı mübahisəyə dair qərar 3 gün ərzində verilmirsə, tərəflər mübahisənin baxılmasına və həllinə razılığını Agentə verirlər.

9.3.9. Vebsaytda (Satıcının Şəxsi Hesabında da daxil olmaqla) və Satıcı tərəfindən Şəxsi Hesabda Satıcı tərəfindən göstərilən elektron poçt ünvanında Agentin bildirişlərini yoxlayın, həmçinin Agentin sifarişin icrası barədə məlumatları nəzərdən keçirin.

9.3.10. Məcburi sənədlər daxil olmaqla, Sazişin tələblərinə və Rusiya Federasiyası qanunvericiliyinə əməl etmək;

9.3.11. Məcburi sənədlər daxil olmaqla, habelə Rusiya Federasiyasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə Sazişdə nəzərdə tutulmuş digər öhdəlikləri yerinə yetirmək.

9.4 Satıcının aşağıdakı hüquqları var:

9.4.1. Agentdən Müqavilə üzrə öhdəliklərini lazımınca yerinə yetirməsini tələb etmək;

9.4.2. Agentdən Satıcının sifarişlərinin icrası barədə hesabatların verilməsini tələb etmək;

9.4.3. İstənilən vaxt Veb saytından və Mobil Tətbiqdən istifadə edərək Məhsul haqqında məlumatların yerləşdirilməsini və / və ya yayılmasını dayandırın.

9.4.4. Məhsullar üçün qiymətləri dəyişdirin. Yeni qiymətlər dərc olunduğu andan qüvvəyə minir.

9.4.5. Rusiya Federasiyasının qüvvədə olan qanunvericiliyi və / və ya bu Təklifdə nəzərdə tutulmuş hallarda birtərəfli qaydada Sazişin icrasından imtina etmək;

9.4.6. Məcburi Sənədlər, habelə Rusiya Federasiyasının qüvvədə olan qanunvericiliyi daxil olmaqla, Müqavilədə nəzərdə tutulmuş digər hüquqlardan istifadə edin.

10. Agentlik haqları və hesablaşmalar

10.1.Müqavilə əsasında göstərilən xidmətlər üçün Agentin agent haqqı Sifarişin dəyərinin 13% (On üç) təşkil edir, sifarişə daxil olan hər bir məhsul üçün qiymət Fərdi Hesabda Satıcı tərəfindən müəyyən edilir.

10.2. Agent Malların Satıcı tərəfindən göstəriləndən daha yüksək bir qiymətə bir Müqavilə bağladısa, nəticədə əlavə fayda Agent tərəfindən tam olaraq alınır.

10.3. Agentin haqqı və əlavə faydaları (varsa) Agent tərəfindən əməliyyatlar üçün ödəniş olaraq Alıcıdan aldığı məbləğlərdən Agent tərəfindən tutulur. Əməliyyat çərçivəsində ödəmənin Alıcı tərəfindən birbaşa Satıcıya verilməsi halında (məsələn, Mallar alındıqda nağd olaraq), agentlik haqqı Satıcı tərəfindən Agentə Agentliyə 7 (Yeddi) bank günü ərzində ödənilir. Agent tərəfindən faktura tarixi.

10.4. Agent, satıcıdan razılaşdırılmış uzlaşma alındığı tarixdən etibarən 2 (İki) bank günü ərzində Agentin müvafiq agentlik haqqı və əlavə faydaları (varsa) çıxılmaqla Alıcılardan aldığı malların ödənişini Satıcıya köçürür. .

10.6. Alıcının Əməliyyat çərçivəsində ödəmənin geri qaytarılması tələbi ilə müraciət etməsi, lakin Alıcının aldığı Agent tərəfindən belə bir tələbin təmin edilməməsi halında

Agentlik haqqı və əlavə faydalar (əgər varsa) çıxılsa Mallar üçün ödəniş, Alıcının ödədiyi məbləğ xaricində Alıcının tələbinin təmin edilməsindən imtina qərarı alındığı tarixdən etibarən 3 (Üç) bank günü ərzində Alıcıya köçürülür. malların çatdırılması. Alıcının Əməliyyat çərçivəsində ödəmənin geri qaytarılması üçün bir tələb təqdim etməsi və Agent tərəfindən belə bir tələbin təmin edilməsi halında, Mal üçün Alıcıdan alınan ödəniş Alıcıya 3 (Üç) bank günü ərzində qaytarılır. Alıcının, Agentin tələbini təmin etməkdən imtina barədə qərarın verildiyi tarix və bu halda satıcı malların çatdırılması üçün Alıcının ödədiyi məbləğ xaricində pul almır.

10.7.Müqavilə üzrə hesablaşmalar İnternet saytında Sifarişin icrası zamanı göstərilən ödəniş xidmətləri və / və ya bank rekvizitlərindən istifadə etməklə həyata keçirilir.

11. Agent hesabatı

11.1 Agent, Satıcıya Agent tərəfindən təsdiq edilmiş formada Müqaviləyə əsasən sifarişin icrası barədə bir hesabat (bundan sonra "Agentlik Hesabatı" deyiləcək) təqdim etməyi öhdəsinə götürür. Hesabatda göstərilən xidmətlər, bağlanan əməliyyatlar, agent haqqının məbləği, habelə Agent tərəfindən Satıcıya Əməliyyatlar üçün ödəniş şəklində köçürülən (köçürüləcək) məbləğ barədə məlumat daxil edilməlidir.

11.2.Müqavilə üzrə hesabat dövrü təqvim ayıdır (bundan sonra Hesabat dövrü).

11.3 Tərəflər Agent tərəfindən göstərilən xidmətlər, agent haqqının məbləği, eləcə də Əməliyyatlar çərçivəsində Satıcıya köçürüləcək vəsaitlər barədə məlumatların Agentin daxili məlumatlarına əsasən hesabatda göstərildiyini qəbul edirlər. mühasibat sistemi.

11.4 Agentin hesabatı, Agentin seçimi ilə elektron formada Satıcıya təqdim olunur: elektron poçt və / və ya Şəxsi Hesabda. Satıcı Agentin Hesabatını Agentin olduğu yerdə Agent tərəfindən imzalanmış və möhürlənmiş möhürlənmiş surətdə almaq hüququna malikdir. Satıcının tələbi və onun hesabına Agent Agentin Hesabatını kağız üzərində surətini çıxara bilər və Saytda qeydiyyatdan keçərkən Satıcı tərəfindən göstərilən ünvana Azərbaycan Postu tərəfindən göndərilir.

11.5. Agent Agentin Hesabatını Hesabat Dövrünün bitməsindən sonra 25 (Beş) təqvim günündən gec olmayaraq hazırlamağa və Satıcıya göndərməyə borcludur.

11.6. Satıcı təqdim olunan Agentin Hesabatı ilə alındığı tarixdən etibarən 5 (Beş) gün ərzində tanış olmaq məcburiyyətindədir. Agentin Hesabatına münasibət bildirildiyi təqdirdə, satıcı tanış olmaq üçün göstərilən müddət bitməmiş Agentə yazılı şəkildə əsaslandırılmış etirazlarını göndərmək məcburiyyətindədir.

11.7. Agent müəyyən edilmiş müddətdə Agentin Hesabatına əsaslandırılmış yazılı etirazlar almırsa, Agentin hesabatı qəbul edilmiş sayılır və xidmətlər Agentin Hesabatı verildiyi gündən etibarən tam və müvafiq keyfiyyətlə göstərilmiş sayılır. Agent tərəfindən imzalanmış tam qanuni qüvvəyə malikdir və Müqavilə çərçivəsində xidmətlərin düzgün göstərilməsinin təsdiqi hesab olunur.

11.8. Agentin hesabatı, agentlik xidmətlərinin göstərilməsi faktını və agentlik haqlarının məbləğini təsdiqləmək üçün kifayət edən əsas mühasibat sənədidir.

12. Tərəflərin zəmanətləri və məsuliyyəti

12.1. Agent, Satıcının sifarişinin icrası zamanı baş verərsə, Xidmətin fəaliyyətindəki hər hansı bir uğursuzluğun və səhvlərin aradan qaldırılmasına zəmanət verir.

12.2. Maddə 12.1-də göstərilən təminat istisna olmaqla. bu Təklifdən Agent, Saytın və ona əsaslanan Xidmətin fasiləsiz və səhvsiz işinə, Sifarişlərin həcminə, Alıcıların bütövlüyünə daxil olmaqla başqa açıq və ya zəmanət vermir.

12.3. Satıcı aşağıdakılara zəmanət verir:

12.3.1. Mallara dair Agentə verilən məlumatlar, Saytda göstərilən Malların qiymətinin Mallar haqqında məlumatların yerləşdirildiyi digər İnternet mənbələrində göstərilən qiymətdən yüksək olmaması da daxil olmaqla, həqiqətə uyğundur.

12.3.2. Satıcı Malların Satıcısı tərəfindən satılması üçün səlahiyyətli dövlət orqanlarının bütün lazımi lisenziyalarını və digər icazələrini almış və ya mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq satışının xüsusi icazə / lisenziya / sertifikat tələb olunmadığı, və həmçinin Satıcının fəaliyyətini həyata keçirməsi üçün mövcud qanunvericiliklə tələb olunan bütün digər tədbirləri görmüşdür;

12.3.3. Agent tərəfindən Müqaviləni yerinə yetirmək üçün Satıcı tərəfindən təqdim olunan materiallar, qüvvədə olan qanuna tam uyğundur, o cümlədən Agent tərəfindən bu Müqavilə üzrə öhdəliklərin icrası çərçivəsində təqdim olunan materiallardan istifadə edilməsi qanunvericiliyin tələblərini pozmur. reklam və rəqabət haqqında və üçüncü şəxslərin mülkiyyət və / və ya şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarını pozmur; şəxslər, məhdudlaşmadan müəllif hüququ və əlaqəli hüquqlar, ticarət nişanları hüquqları, xidmət markaları və malların mənşə adları, sənaye hüquqları dizaynlar, insanların şəkillərindən istifadə hüquqları və s., Satıcı lazımi icazələri almışdır (müvafiq müqavilələr bağlanmışdır).

12.3.4. Satıcı başa düşür və qəbul edir ki, Alıcı fərqli bir səbəbdən Mal almaqdan və bunun üçün pul ödəməkdən imtina edə bilər

təhvil verilmiş Mallara tələblər və ya Alıcının pis niyyəti daxil olmaqla digər hallar. Agent, Alıcının Mal almaqdan və / və ya ödəməkdən imtina etməsinə və bu cür imtina ilə əlaqədar Satıcıya dəyən zərərlərə görə məsuliyyət daşımır. Agent tərəfindən Alıcının Alıcının almaqdan imtina etdiyi mallar üçün Alıcıdan aldığı ödəniş, bir qayda olaraq imtina səbəblərini və / və ya onların qüvvəsini dəqiqləşdirmədən Agent tərəfindən Alıcıya qaytarılır.

12.3.5. Satıcı, malların xidmətdən istifadə edən istehlakçılara satılmasının malların məsafədən satılması qaydaları və istehlakçıların hüquqlarının qorunması haqqında qanun kimi xüsusi qanuni müddəalara tabe ola biləcəyini bilir.

12.4 Agent bu Müqavilənin yerinə yetirilməməsinə və ya lazımınca yerinə yetirilməməsinə görə satıcıdan məsuliyyətdən azad edilir, əgər belə bir qayda pozuntusu Satıcının özü haqqında düzgün olmayan məlumatları təqdim etməsi, zəmanətlərin pozulması və ya Satıcı tərəfindən satılmayan digər şəxs tərəfindən yerinə yetirilməməsi və ya lazımınca yerinə yetirilməməsi nəticəsində yaranırsa. Saziş üzrə öhdəliklər.

12.5. Agent aşağıdakılardan cavabdeh deyil:

12.5.1. Agentin bu itkilərin ehtimalını öngörə bildiyindən asılı olmayaraq, Satıcıya dəyən hər hansı bir zərər, o cümlədən Agentə itki ehtimalı barədə məlumat verildiyi təqdirdə.

12.5.2. üçüncü tərəflər tərəfindən Məhsul haqqında məlumatların icazəsiz istifadəsi, daxil olmaqla. Saytdan istifadə edərək satıcı tərəfindən yerləşdirilmiş və / və ya yayılmış şəkillər.

12.6 Hər halda Agentin məsuliyyəti Agentin sifarişin (onun hissəsinin) icrası üçün Agent tərəfindən aldığı və agent məsuliyyətinin yaranması ilə əlaqəli olan agent haqqının miqdarı ilə məhdudlaşır.

13. Fövqəladə hallar (fors-major)

13.1 Tərəflər, Sazişin bağlanmasından sonra yaranan fors-major vəziyyətlər nəticəsində yaranan öhdəliklərin qismən və ya tamamilə yerinə yetirilməməsinə görə məsuliyyətdən azad edilirlər. Belə hallara, xüsusən də Tərəflərə aşağıdakılar daxildir: təbii fəlakətlər; təbii və sənaye fəlakətləri; Terror aktı; hərbi əməliyyatlar; vətəndaş iğtişaşları; Saziş çərçivəsində Tərəflərin fəaliyyətinə qadağan və ya məhdudlaşdırma ehtiva edən aktların dövlət orqanları və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən qəbul edilməsi; əvvəlcədən təxmin edilə bilməyən və ya qarşısı alınmayan və Tərəflərin Sazişə görə öhdəliklərini yerinə yetirməsini mümkünsüz edən digər hallar.

13.2.Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə mane olan fors-major hallar baş verdikdə, Tərəflər tərəfindən öhdəliklərin verilməsi müddəti bu halların müddəti ilə, habelə onların aradan qaldırılması üçün tələb olunan vaxtla mütənasib olaraq təxirə salınır. nəticələr, lakin 30 (Otuz) təqvim günündən çox olmamalıdır. Əgər fors-major hallar göstərilən müddətdən sonra fəaliyyət göstərməyə davam edərsə və ya meydana gəldikdə, hər iki Tərəf üçün bu müddətdən çox müddətə qüvvədə qalacaqları aydın olduqda, Saziş ləğv ediləcəkdir.

14. Təklifin qüvvədə olma müddəti və düzəlişi

14.1. Təklif Agentin Saytında yerləşdirildiyi andan etibarən qüvvəyə minir və Agent onu ləğv edənədək qüvvədədir.

14.2. Agent təklifin şərtlərini dəyişdirmək və / və ya istədiyi zaman istədiyi zaman təklifi geri götürmək hüququnu özündə saxlayır. Təklifdəki dəyişiklik barədə məlumat Satıcıya https://mupza.az/term-of-use Veb saytında yerləşdirilərək bildirilir. Təklifin geri götürülməsi barədə məlumat Agentin seçimi ilə Agentin Veb saytında, Satıcının şəxsi hesabında yerləşdirilməklə və ya Müqavilə bağlanarkən Satıcı tərəfindən göstərilən elektron poçt və ya poçt ünvanına bildiriş göndərməklə Satıcıya çatdırılır. və ya icrası zamanı.

14.3. Təklifin geri götürüldüyü və ya Təklifdə dəyişiklik edildiyi təqdirdə, təklifin qüvvəyə minməsi üçün başqa bir tarix müəyyən edilmədikdə və ya əlavə olaraq bu təkliflə satıcıya məlumat verildiyi andan etibarən qüvvəyə minir. ismarıc.

14.4. Təklifdə göstərilən, Tərəflər üçün məcburi olan sənədlər Agent tərəfindən öz mülahizəsinə əsasən təsdiqlənir, əlavə olunur və dəyişdirilir və Təklifdəki dəyişiklik barədə Satıcıya bildirmək üçün müəyyən edilmiş qaydada Satıcının diqqətinə çatdırılır.

15. Müqavilənin müddəti, dəyişdirilməsi və ləğvi

15.1. Müqavilə Satıcı tərəfindən Təklifin qəbul edildiyi andan etibarən qüvvəyə minir və müddətsiz etibarlıdır.

15.2. Agent Müqavilənin qüvvədə olduğu müddət ərzində təklifi dəyişdirərsə, Saziş, bütün Məcburi Sənədlərlə birlikdə ən son nəşrdə təklif şərtləri daxilində etibarlı sayılır.

15.3. Razılaşma dəyişdirilə bilər:

15.3.1. Tərəflərin razılığı ilə.

15.4. Müqavilə ləğv edilə bilər:

15.4.1. Tərəflərin razılığı ilə;

15.4.2. Təklifi dəyişdirdikdən sonra Satıcı Agent tərəfindən təklif olunan dəyişikliklərlə razılaşmırsa, Satıcı Agentə yazılı və ya Agentin elektron poçtu vasitəsilə bildiriş göndərərək Müqavilənin icrasından imtina etmək hüququna malikdir. Müqavilənin ləğv edilməsinin gözlənilən tarixindən 3 (Üç) gün əvvəl.

15.4.3. Agentin təşəbbüsü ilə Satıcı tərəfindən müəyyən edilmiş öhdəliklərini və ya təminatlarını pozduğu təqdirdə onu birtərəfli şəkildə və ya qismən yerinə yetirməkdən imtina etməklə.

bu təkliflə. Müqavilənin yerinə yetirilməsindən birtərəfli imtina barədə bildiriş, Satıcıya müqavilənin ləğv olunacağı tarixdən ən geci 3 (Üç) gün əvvəl yazılı və ya elektron poçt vasitəsi ilə Satıcıya göndərilir. Bu halda, Satıcı, Razılaşmanın bu cür ləğvi nəticəsində sənədləşdirilmiş zərərlərin əvəzini Agentə ödəməyə borcludur.

15.4.4. Tərəflərdən hər hansı birinin təşəbbüsü ilə onun icrasından tam və ya qismən birtərəfli imtina etməklə, digər Tərəfə Razılaşmanın ləğv olunacağı gözlənilən tarixdən ən azı 7 (Yeddi) gün əvvəl yazılı şəkildə bildirilmək şərti ilə. Bu halda Satıcı, Müqavilənin ləğv olunduğu vaxta qədər göstərilən xidmətlər üçün tam ödəməyə borcludur.

15.4.5. Mövcud qanunvericilikdə və bu Sazişdə nəzərdə tutulmuş digər səbəblərdən.

15.5. Tərəflərin maliyyə hesablaşmaları Sazişin ləğv olunduğu tarixdən etibarən 5 (Beş) bank günündən gec olmayaraq həyata keçirilməlidir.

15.6. Müqavilənin icrasından qismən imtina müəyyən bir Məhsul baxımından Müqavilənin icra edilməsindən imtina ilə ifadə edilə bilər.

15.7. Müqavilənin icrasından birtərəfli imtina edildiyi təqdirdə, müvafiq bildiriş üçün müəyyən edilmiş müddətlər keçdikdən sonra, sonuncusu tam və ya müvafiq hissədə ləğv edilmiş sayılır.

15.8. Tərəflərin təbiətinə görə fəaliyyət göstərməyə davam etməsi lazım olan Müqavilə üzrə öhdəlikləri (təmin edilmiş zəmanətlər, məxfilik, hesablaşma ilə bağlı öhdəliklər daxil olmaqla, bunlarla məhdudlaşmamaq şərti ilə) Müqavilənin müddəti bitdikdən sonra tam icra olunana qədər qüvvədə qalır.

16. Məxfilik şərtləri

16.1. Tərəflər, bağlanmış hər bir Sazişin şərtlərini, habelə bu Sazişi bağlayarkən və icra edərkən bir Tərəfin digər Tərəfdən aldığı bütün məlumatları (bundan sonra - "Gizli məlumatlar") gizli saxlamağa və məxfi hesab etməyə razıdırlar və açıqlamamalı, açıqlamamalıdırlar. , ötürən Tərəfin əvvəlcədən yazılı icazəsi olmadan hər hansı bir üçüncü tərəfə bu cür məlumat verməli və ya başqa bir şəkildə təqdim etməməlidir.

16.2. Hər bir Tərəf, Gizli Məlumatı qorumaq üçün ən azı eyni Gizli Məlumatı qoruduğu səviyyədə qorumaq üçün bütün lazımi tədbirləri görəcəkdir. Gizli məlumatlara giriş yalnız Tərəflərin hər birinin Sazişin icrası ilə əlaqədar rəsmi vəzifələrini yerinə yetirmək üçün əsaslı ehtiyac duyan işçilərinə təmin ediləcəkdir. Tərəflərin hər biri bu cür əməkdaşlarını, Gizli Məlumatın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Tərəflərlə əlaqəli bu Təklif tərəfindən təmin edilən eyni öhdəlikləri qəbul etmələrini məcbur edəcəkdir.

16.3. Satıcının fərdi məlumatlarının işlənməsi (varsa) Agentin Məxfilik Siyasətinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

16.4. Agentin Satıcının təfərrüatlarını yoxlamaq lazım olduqda və ya saxtakarlığın qarşısını almaq üçün şəxsiyyət sənədlərinin surəti, qeydiyyat şəhadətnaməsi və təsis sənədləri və ya kredit kartları kimi əlavə məlumat tələb etmək hüququ vardır. Agentə bu cür əlavə məlumatlar təqdim olunursa, istifadəsi və qorunması bu Təklifin şərtlərinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

16.5. Gizli məlumatların məxfi saxlanılması öhdəliyi, Tərəflər ayrıca başqa cür razılaşmadığı təqdirdə, bağlanmış Sazişin qüvvədə olduğu müddətdə və ləğv edildikdən sonra 5 (Beş) il ərzində qüvvədədir.

17. Əlyazma imzanın analoquna dair razılaşma

17.1. Tərəflər Müqavilə bağlayarkən, Sifarişlər hazırlayarkən və bildiriş göndərərkən Saziş imzalandıqda imza və ya sadə elektron imzadan faks surətində çoxaltmaqdan istifadə etmək hüququna malikdirlər.

17.2. Tərəflər arasında elektron poçtla sənəd mübadiləsinə icazə verilir. Bu halda, bu qaydada köçürülmüş sənədlər alıcıya daxil olan mesajın çatdırılmasının təsdiqlənməsi olduğu təqdirdə tam qanuni qüvvəyə malikdir.

17.3. Tərəflər elektron poçtdan istifadə etdikdə onun köməyi ilə göndərilən elektron sənəd göndərənin elektron poçt ünvanından istifadə edərək yaratdığı sadə elektron imzası ilə imzalanmış sayılır.

17.4. Elektron sənəd göndərilməsi üçün elektron poçtdan istifadə edildiyi təqdirdə, elektron sənəd alıcısı istifadə etdiyi elektron poçt ünvanı ilə belə bir sənədi imzalayan şəxsi müəyyənləşdirir.

17.5. Saytda qeydiyyat prosedurundan keçən Satıcı tərəfindən Müqavilənin bağlanması halında, Tərəflər tərəfindən sadə elektron imzadan istifadə proseduru da qeydiyyatdan keçdikdən sonra Satıcı tərəfindən bağlanmış İstifadəçi Sazişi ilə tənzimlənir.

17.6. Tərəflərin razılığı ilə sadə elektron imza ilə imzalanmış elektron sənədlər, əlyazma imza ilə imzalanmış kağız sənədlərə bərabər tutulur.

17.7. Bir Tərəfin sadə elektron imzası ilə həyata keçirilən hər hansı bir hərəkət, belə bir Tərəf tərəfindən törədilmiş sayılır.

17.8. Tərəflər elektron imza açarının məxfiliyini qorumağı öhdələrinə götürürlər

və. Xüsusilə, Satıcı istifadəçi adını və şifrəsini üçüncü şəxslərə ötürmək və ya elektron poçtuna giriş təmin etmək hüququna malik deyildir və onların təhlükəsizliyi və fərdi istifadəsi üçün tam məsuliyyət daşıyır, müstəqil olaraq saxlama üsulunu seçir və əldə etməyi məhdudlaşdırır. onlara.

17.9. Giriş və şifrəyə icazəsiz giriş, onların itirilməsi və ya üçüncü şəxslərə açıqlanması halında, Satıcı bu barədə dərhal Saytda göstərilən elektron poçt ünvanından elektron poçt göndərərək Agentə məlumat vermək məcburiyyətindədir.

17.10. Saytda Satıcı tərəfindən göstərilən elektron poçtuna itirmə və ya icazəsiz giriş halında, Agent dərhal belə bir ünvanı yenisi ilə əvəz etməli və elektron poçt göndərərək bu fakt barədə Agentə məlumat verməlidir. -yeni e-poçt adresindən poçt.

18. Yekun müddəalar

18.1. Müqavilə, onun bağlanması və icrası Rusiya Federasiyasının mövcud qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Təklif tərəfindən tənzimlənməyən və ya tam tənzimlənməmiş bütün məsələlər Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq tənzimlənir.

18.2. Bu Təklif və / və ya Müqavilə üzrə mübahisələr ilkin şikayət qaydasında həll olunur. Tərəflər razılığa gəlmədikdə, mübahisələr Agentin olduğu yerdəki məhkəmədə baxılır.

18.3. Müqaviləyə əsasən hər hansı bir bildiriş və sənəd, əgər Təklif tərəfindən başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, bir Tərəf tərəfindən digər Tərəfə göndərilə bilər:

1) elektron poçtla a) bu müqavilədə və ya Satıcının https://mupza.az veb saytındakı şəxsi hesabında göstərilən elektron poçt ünvanına;

2) Satıcıya https://mupza.az saytında Fərdi Hesabda elektron bildiriş göndərmək;

3) qaytarma qəbzi və ya kuryer xidməti ilə poçtla

18.4. Bu Təklifin və ya Müqavilənin bir və ya daha çox müddəasının hər hansı bir səbəbdən etibarsız, icrası mümkün olmadığı təqdirdə, bu etibarsızlıq, Təklifin və ya Sazişin qüvvədə qalan digər müddəalarının etibarlılığını təsir etmir.

18.5. Tərəflər bu Təklifin şərtləri ilə ziddiyyət təşkil etmədən istənilən vaxt bağlandığı Agentlik Sazişini, təklifin icrası zamanı qüvvədə olan məzmunu, orada göstərilən Məcburi Sənədləri ifadə edən yazılı sənəd şəklində vermək hüququna malikdirlər. icra olunmuş Sifariş.

19. Agentin təfərrüatları

Tam adı: Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət "BILPI" Hüquqi ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı, Yasamal rayonu, st. Dadaşa Bünyadzadə, 13, bina 15; Poçt ünvanı: Parlament prospekti 500, bina 64

Müxbir / Hesab:     AZ61NABZ01350100000000006944

FAD:                      508193

VÖEN:                   9900001061

SWIFT:                  RBTAAZ22

Hesab / IBAN:       AZ26RBTA02400500100944420795

ŞİRKƏTİN ADI:     BİLPİ MMC

ŞİRKƏT VÖEN:    1302234781